Najważniejsze bezpieczeństwo

silpur

W trakcie wykonywania prac operator korzysta ze specjalistycznych urządzeń ochrony dróg oddechowych i oczu i skóry.

Stosujemy urządzenia i filtry znanego producenta 3M

Po wykonaniu prac  pianka nie wydziela żadnych zapachów , jest obojętna i nie szkodliwa.

Polskie atesty PZH na stosowane pianki poliuretanowe potwierdzają bezpieczeństwo ich stosowania.