Należy pamiętać że natrysk pianki poliuretaniowej  jest wrażliwy na temperaturę i wilgotność w czasie aplikacji. Ważnym jest też zachowanie dopuszczalnego zakresu temperatur obróbki ( podgrzewania, dozowania ), aby uzyskać dobrej  jakości piankę. Co się dzieje jeśli pianka przetwarzana jest w złych warunkach ? , wyższe lub niższe temperatury ? Panka może uzyskać złe parametry mechaniczne – np. będzie krucha, wielkość komórek będzie inna inna zakładana prze producenta ( gorsza lambda ), 

Jeżeli temperatury przetwarzania są zbyt wysokie, można zaobserwować skurcz – cofanie się pianki w trakcie natrysku ( pianka rozszerza się całkowicie po czym opada ), mogą nastapić pęknięcia pomiędzy pianką a podłożem

Dzieje się tak dlatego,ponieważ  przy zbyt wysokiej temperaturze  prędkość reakcji jest zbyt szybka.  W tej sytuacji, wysoka temperatura przyśpieszyła reakcji powstania tworzywa sztucznego, aby uniknąć tego należy podjąć działanie korygujące w celu obniżenia temperatury. W przypadku wystąpienia skurczu można obniżyć temperaturę węża.  Po kilku próbach obniżenia temp. węża jeżeli stopień kurczenia jest nadal obecny, może być konieczne zmniejszenie ustawienia temperatury na grzałkach maszyny.Najlepiej  wprowadzać zmiany w odstępach 2-3 stopni.

Przy zbyt niskiej temperaturze mogą powstawać puste przestrzenie , pęcherzyki powietrza utworzone pomiędzy pianką a podłożem lub wewnątrz samej pianki, przyczyna tez może być zbyt zimne podłoże które pochlania temperaturę od nakładanej pianki

Ustawiona temperatura reakcji powinna być korygowana w zależności od temp. otoczenia podłoża.  W niskich temperaturach otoczenia dobrze jest nakładać piankę z mniejszej odległości ( materiał mniej się wyziębia zanim dotrze na izolowane podłoże )